Nieuw project Gezonde Scholen Amsterdam

Ook deze zomer hebben we weer een werk gegund gekregen van Breijer Bouw en Installatie in het kader van het project “Gezonde Scholen Amsterdam” van de gemeente Amsterdam. We hebben dit jaar op twee scholen van het Zuiderlicht College de aansluitingen gemaakt in de klaslokalen voor de ventilatie-units. Ook hebben we in een van de scholen de TL-lampen vervangen voor LED-lampen.

We zijn blij dat we nu voor het 4e jaar mee mochten werken aan het gezonder maken van het leer- en verblijfsklimaat van de kinderen in Amsterdam!